JURIDISKT MEDDELANDE


Enligt artikel 10 i Information Society Services and E-Commerce Act 34/2002, av den 11 juli, informerar vi dig om följande:
Registrerad namn: MEDITERRANEAN SPAIN LAND, S.L. - CIF (Skatte-ID): B54720214, med adress i c/ Paseo del Prado 7, 03184 - Torrevieja, Alicante, Spanien


ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING


1. Användningen av denna webbplats gör dig till en användare vilket innebär att du till fullo känner till och följer dessa Allmänna villkor för användning utan reservationer. Ägaren av denna webbplats förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor, och som sådan måste användaren läsa dem och accepterar dem varje gång den besöks.

2. Användningen av denna webbplats och de tjänster som den erbjuder är gratis utan att det påverkar det faktum att denna omständighet kan ändras enligt den föregående klausulen.

3. Användaren är skyldig att använda webbplatsen och innehållet och/eller tjänsterna som införlivas däri, på ett omsorgsfullt och korrekt sätt, och att åta sig att inte använda den:
- För att utföra aktiviteter som strider mot lag, moral, allmän ordning, och bara använda den i enlighet med dessa användarvillkor.
- För olagliga ändamål och effekter, inbegripet sådana som är förbjudna eller är emot tredje mans rättigheter eller intressen.

4. Användningen av denna webbplats skall vara för strikt personliga och privata ändamål, utan att utföra reklam eller kommersiell verksamhet genom dessa tjänster.

5. Fallet kan uppstå där för att få tillgång till visst innehåll eller för att använda en tjänst blir det nödvändigt att lämna personuppgifter, i vilket fall användaren ska garantera dessas riktighet, äkthet och giltighet.

Om det är nödvändigt att använda koder (användarnamn och lösenord), skall användarna beakta:
- Koderna är personliga och exklusiva för den användaren som är äger dem, och användaren ska vara ensamt ansvarig för deras förvaring, sekretess och korrekt användning.
- MEDITERRANEAN SPAIN LAND, S.L. ska inte hållas ansvarigt för eventuella förluster som kan uppstå hos användaren eller tredje man till följd av att andra personer använder deras lösenord, med eller utan samtycke från användaren.
- MEDITERRANEAN SPAIN LAND. S.L. åtar sig att hålla lösenordet som används av användaren hemligt. I det fall du kontaktar oss via e-post, skicka inte meddelanden med falsk identitet och dölj inte källan till meddelandet.

6. MEDITERRANEAN SPAIN LAND, S.L. har antagit de lagstadgade säkerhetsåtgärderna för att skydda de personuppgifter som lämnas av användaren (för mer information se sekretesspolicyn).

Under inga omständigheter skall det garantera absolut osårbarhet hos sina säkerhetssystem och ska inte garantera säkerheten eller okränkbarhet hos nämnda data i dess överföring via Internet.

7. Användaren är skyldig att respektera de begränsningar som vid varje tidpunkt kan fastställas för användning av denna webbplats.

8. MEDITERRANEAN SPAIN LAND, S.L. ansvarar inte för fel som kan uppstå i hänvisningen och lovar inte att överföringsnätet kommer att vara i drift i alla lägen. Det skall inte vara ansvarigt i händelse av att tredje part, genom att bryta mot de etablerade säkerhetsåtgärderna, får åtkomst till meddelandena eller använder dem för att skicka ett datavirus.

9. MEDITERRANEAN SPAIN LAND, S.L. kontrollerar inte användarnas användning av denna webbplats, och kan inte garantera att den sker enligt dessa Användarvillkor.

10. MEDITERRANEAN SPAIN LAND, S.L. ska avbryta webbplatsens tjänst som används av användaren och ska omedelbart avsluta relationen med användaren, om det upptäcker en användning som den anser strida mot dessa Användarvillkor.

11. MEDITERRANEAN SPAIN LAND, S.L. förbehåller sig rätten att sluta erbjuda någon av de tjänster som erbjuds på denna webbplats, bara genom att skicka ett meddelande på åtkomstskärmen. Det förbehåller sig även rätten att ensidigt ändra när som helst och utan föregående meddelande, presentationen och villkoren, samt tjänsterna från MEDITERRANEAN SPAIN LAND, S.L..

12. Förhållandet mellan MEDITERRANEAN SPAIN LAND, S.L. och användaren skall regleras av spansk lagstiftning, varigenom de uttryckligen avstår från sin egen jurisdiktion, och åtar sig att låta avgöra eventuella tvister som kan härleda från den till domstolar i Alicante.


INTEGRITETSPOLICY


I enlighet med gällande regler och lagar om Skydd av personuppgifter, och på grund av vår särskilda uppmärksamhet på säkerhet och sekretess hos personuppgifter, informerar MEDITERRANEAN SPAIN LAND, S.L. i sin egenskap av ansvarig för fillagringen, att besöket av denna webbplats i sig inte innebär att personlig information, lämnas, men att följande integritetspolicy fastställts för att användarna ska kunna bestämma fritt och frivilligt om möjligheten att ge den:

MEDITERRANEAN SPAIN LAND, S.L. är medveten om frågor som rör skydd av personuppgifter, efter att ha vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten och integriteten för personuppgifter i enlighet med lag (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 (GDPR).

Användare som ger oss personuppgifter via webbplatsen samtycker otvetydigt till att deras uppgifter ingår i motsvarande fil, som vederbörligen registreras i det allmänna dataskyddsregistret under ägandet av MEDITERRANEAN SPAIN LAND, S.L. Dessa uppgifter skall användas för att svara på meddelanden som vi får via vårt kontaktformulär.De ska också användas för att kontakta användare som begär någon av våra tjänster, deras data används för att upprätthålla kommunikationen som härrör från sådana tjänster.

Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och alltid i enlighet med gällande lagstiftning.

De personuppgifter som samlas in kommer att raderas när de är onödiga eller irrelevanta för de ändamål för vilka de samlats in eller registrerats.

I händelse av att de uppgifter som samlats in används för andra ändamål än de för vilket det var nödvändigt att samla dem, krävs användarens föregående medgivande.

Inte vid något tillfälle kommer MEDITERRANEAN SPAIN LAND, S.L. dela med sig eller överföra personuppgifter som samlats in.

Ägaren av de insamlade uppgifterna kan när som helst utöva sin rätt till åtkomst, korrigera, avbryta och motsätta sig dem via vanlig post till: MEDITERRANEAN SPAIN LAND, S.L., med företagets adress c / Paseo del Prado 7, 03184, Torrevieja (Alicante) , genom att göra på följande sätt:

A. Sända en begäran som innehåller:

• Den berörda partens fullständiga namn.
• En petition som anger begäran.
• Adress för meddelanden, datum och underskrift av parten som gör begäran.
• Dokument som verifierar framställningen om tillämpligt.

B. Att fästa/bifoga en kopia av deras nationella identitetshandling/pass.

* MEDITERRANEAN SPAIN LAND, S.L. förbehåller sig rätten att installera cookies, som är bitar av information som gör det möjligt att lagra och hämta vissa uppgifter om sina besökare, och som endast kan läsas av den server som har implementerat dem. Syftet med att inkorporera cookies är att ge användarna en skräddarsydd service som därmed är av en högre kvalitet. Cookies har en begränsad livslängd och under inga omständigheter kan en cookie extrahera information från användarens hårddisk. Det är användaren som kan förse servern med det senare. Användare som inte vill ta emot cookies kan justera sina inställningar i webbläsaren därefter.

COOKIE POLICYGenom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att cookies används på denna webbplats, som beskrivet nedan

1. Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som en webbplats lägger i din dator, telefon eller någon annan enhet med information om din surfhistorik på den webbplatsen. Cookies krävs för att hjälpa bläddring och göra det lättare. De skadar inte din dator.

2. Vad används cookies till på denna webbplats?

Cookies är en viktig del av hur vår hemsida fungerar. Det huvudsakliga syftet med våra cookies är att förbättra din webbupplevelse. Till exempel hjälper cookies oss att identifiera dig (om du är registrerad på vår hemsida), för att komma ihåg dina inställningar (språk, land, etc.) när du surfar, och vid framtida besök för att hantera kundvagnen, så att du kan göra inköp, etc. Med informationen som samlas in av cookies kan vi förbättra webbplatsen genom att använda uppskattningar av mängden och användningsmönster, genom att anpassa hemsidan till användarnas individuella intressen och genom att förbättra hastigheten på sökningar, etc.

3. Vad används cookies INTE till på den här webbplatsen?

Vi sparar inte känsliga personuppgifter som din adress, ditt lösenord eller data från ditt kreditkort i cookies vi använder.

4. Vem använder informationen som lagras i cookies?

Informationen som lagras i cookies på vår webbplats används uteslutande av oss, med undantag för den i Google Analytics, som används och förvaltas av Google och av oss för statistiska ändamål, och cookien för att analysera betalningstransaktioner, som genereras endast när ett inköp görs och analyseras av ett externt företag för att ge tillräckliga garantier för betalningstransaktionerna.

5. Kan användningen av cookies avaktiveras?

Ja, cookies kan avaktiveras. Men om du väljer den inställningen kanske du inte kan få tillgång till vissa delar av vår webbplats. Det kan leda till mindre effektiv surfning och du kommer inte kunna använda dig av vissa av våra tjänster. Om du föredrar att begränsa, blockera eller radera cookies från denna webbplats, kan du göra det genom att ändra inställningarna i din webbläsare.Även om alla webbläsare har olika parametrar, kan cookieinställningarna justeras i "Inställningar" eller i menyn "Verktyg". För mer information om cookie-inställningar i din webbläsare, se menyn "Hjälp".

6. Vilka specifika cookies använder denna webbplats?

Sessionscookies
Dessa lagrar information under ditt besök på vår webbplats. Denna typ av cookie används för att känna igen dig när du bläddrar igenom de olika sidorna på vår webbplats. Vi undviker därmed att presentera information för dig mer än en gång och att du behöver skriva om dina kontaktuppgifter om du redan har gett dem till oss under besöket.

Ihållande cookies
Det huvudsakliga syftet med dessa cookies är att otvetydigt identifiera dig som användare. Vi kan därför veta om du har besökt oss tidigare och på så vis undvika att visa dig information som du redan känner till eller be dig att fylla i enkäter som du redan har besvarat. De gör det också möjligt för oss att bedöma din webbupplevelse på lång sikt för att förbättra användbarheten hos vår webbplats med tanke på framtida förbättringar. På samma sätt är dina adressuppgifter lagrade för att fastställa effektiviteten hos de medel som används för att marknadsföra oss själva.

Cookies från tredje part
Vi använder ibland system för statistikarbete som också använder sina egna cookies. I det fallet garanterar vi att de uppgifter som samlats in av sådana system alltid är anonyma och aldrig kommer att identifiera dig personligen. De möjliggör bara statistik information som skall utvärderas för att främja förbättringar av vår webbplats.

BOSTADSSÖKNING

SÖKNING

Hittar du inte vad du behöver?
Använd vår avancerad sökning »

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och erhåll de senaste bostadserbjudandena.

Ja, jag har läst och accepterar integritetspolicyn och dataskydd.
ANMÄL
INTRESSE