Vanliga
Frågor

1.- ÄR DET TRYGGT ATT KÖPA EN BOSTAD I SPANIEN?

Spanien är ett land med långt utvecklade lagar som skyddar konsumenten. Vid köp av bostad finns det ett regelverk som skyddar köparens rättigheter och säkerställer de belopp som erläggs utvald byggherre i form av bankgarantier.

Bostadsköp i Spanien är 100% säkert och tryggt, speciellt om du följer de råd du får av en mäklarfirma som Medland. Vi rekommenderar att alltid anlita en oberoende juridisk rådgivare för att kontrollera och säkerställa hela processen. Glöm inte att tusentals kunder före dig har tagit detta steg och de är fullt nöjda med resultatet.

2.- BEHÖVER JAG EN JURIDISK RÅDGIVARE?

Det är inte obligatoriskt att anlita en advokat eller en juridisk rådgivare i samband med ett bostadsköp. Men vi rekommenderar, speciellt utländska köpare, att göra detta då den spanska lagstiftningen skiljer sig från andra länder. Om man behöver finansiera bostadsköpet underlättar bra juridisk rådgivning att man fattar bästa beslut och man får även hjälp med bl.a. kontrollera lagfarten, skattefrågor, framtida arv, gåvor, arvskatt, etc.

Om kunden inte är bosatt i Spanien tillkommer andra villkor som ska uppfyllas. En juridisk rådgivare hjälper dig med detta, som t e x att ansöka om ett så kallat NIE-nummer (spanskt skatteidentifikationsnummer) eller undersöka vilka skatteplikter gäller för köpare som inte är bosatta i Spanien.

3.- NOTARIE

Notarie är en spansk statlig tjänsteman och har som uppgift att säkerställa den enskildes juridiska rättigheter i enlighet med artikel 9 i Spaniens författning. Notarien är samtidigt en officiellt utsedd jurist och garanteras därmed att vara oberoende.

Notarien har befogenhet att intyga offentliga handlingar som har sammanställts inför denne samt att utarbeta och legalisera andra juridiska handlingar, testamente, kontrakt, arv, köpebrev, etc.

Notarien är med andra ord en oberoende juridisk specialist som bevakar dina intressen, och säkerställer att köpekontraktet utfärdas i enlighet med spansk lag. Notarien garanterar legitimitet och säkerhet både för den enskilde individen och staten. Köpet och försäljningen av en bostad kan endast registreras i fastighetsregistret genom en offentlig handling som är undertecknad inför och intygad av en notarie.

4.- VAD ÄR ETT NIE-NUMMER?

NIE-nummer är ett spanskt skatteidentifikationsnummer som tilldelas utländska medborgare av spanska inrikesdepartementet och utfärdas av den spanska utlänningspolisen. NIE-numret har endast administrativ karaktär och innebär inte att man har fått uppehållsrätt. Numret kan aldrig komma att ändras, men i samband med köp eller försäljning av bostad ska man visa upp en av polisen nyutfärdad kopia av det tilldelade numret.

 

För att ansöka om NIE-nummer ska du vända dig till spanska rikspolisen. Det finns specifika kontor som handlägger ansökningarna,  där du behöver boka tid. Det är en tidskrävande process att söka NIE-nummer och vi rekommenderar att du låter ett juridiska ombud hjälpa dig med det. Det kan komma att bli något dyrare men du sparar in tid och slipper konfronteras med den spanska byråkratin.  

Du kan även ansöka om NIE-nummer på spanska konsulat i Sverige,  men handläggningen brukar då ta längre tid.

1.- VILKA SKATTER TILLKOMMER NÄR MAN KÖPER BOSTAD?

Vid köp av nyproducerad bostad tillkommer en mervärdesskatt som idag uppgår till 10 %. Samma skattesats tillämpas vid köp av garage och förråd om köpet sker samtidigt som köpet av bostaden. Mervärdesskatten betalas direkt till byggherren vid varje delbetalning. Dessutom tillkommer en så kallad stämpelskatt som tillämpas när man undertecknar handlingen utfärdad av notarien. Den uppgår till ca 1,5 % (i Valenciaregionen) av köpeskillingen.

Om du köper en begagnad bostad tillkommer en överföringsskatt som idag är på 10 % i Valenciaregionen. Denna skatt utgår när man undertecknar handlingen som utfärdas av notarien. Andra kostnader som tillkommer är avgifterna för notarie, registrering och juridiskt ombud. Medland rekommenderar att man lägger till ca 14 % på nettopriset för att räkna ut de totala kostnaderna för bostadsköpet.

2.- VILKA ÄR DE ÅRLIGA KOSTNADERNA?

I de flesta fall medför underhållet av en bostad på kusten inte alltför stora ekonomiska påfrestningar. Utöver de vanliga driftkostnaderna som vatten och el, bestäms de årliga skatterna och andra kostnader efter storleken och typen av bostad.

Kommunal fastighetsskatt (IBI)

Den kommunala fastighetsskatten tillfaller bostaden, oavsett vem som är ägare. Den beräknas på basis på fastighetens taxeringsvärde (värdet brukar ligga under marknadsvärdet, ibland väsentligt mycket lägre), en procentsats som fastställs av motsvarande kommun. Generellt brukar denna kostnad uppgå till 150-400 EUR per år.

Inkomstskatt för fysiska personer

Om den nyköpta bostaden är avsedd för permanent boende utgår ingen inkomstskatt för fysiska personer. Om bostaden däremot är avsedd för fritidsboende ska denna tas upp i den årliga deklarationen.

Den beskattningsbara inkomsten fastställs till 1,1 % av taxeringsvärdet i det fall det har ändrats och till 2 % om detta inte har ändrats, eller 1,1 % av 50 % av köpeskillingen om bostaden ännu inte har värderats. Skattesatsen tillämpas därefter på resultatet av denna beräkning.

Om en fastighet har ett taxeringsvärde på 100 000 euro beräknas skatten enligt följande:
Inkomstskatt (IRPF): Skatteunderlag = 1,1% av taxeringsvärdet (100 000 euro) = 1 100 euro. Skattebeloppet som den skattskyldige ska betala är resultatet av skattesatsen som tillämpas detta belopp.

T e x om din skatteskatt är på 12 % ska du betala 132 EUR per år.

Samfällighet

Om din bostad ingår i ett komplex, urbanisation eller i en fastighet med gemensamma anläggningar, är man som ägare enligt lag skyldig att gå med i samfälligheten som styrelsemedlem. I samband med det årliga styrelsemötet godkänns samfällighetens budget. Varje ägare betalar en avgift till samfälligheten och denna uppgår vanligtvis till 45-200 EUR per månad. Avgiftens storlek beror på antalet ägare och typ av anläggningar som ingår som t e x pool, hiss eller SPA.

 Försäkringar

Kostnaden för hemförsäkring beror på typ av bostad och utrustning som ingår. Kostnaden kan variera mellan 180 och 380 EUR per år för en medelstor och vanlig bostad.

3.- ÄR DET TRYGGT ATT KÖPA BOSTAD I SPANIEN?

Spanien är ett land med långt utvecklade lagar som skyddar konsumenten. Vid köp av bostad finns det ett regelverk som skyddar köparens rättigheter och säkerställer de belopp som erläggs utvald byggherre i form av borgensförbindelser eller försäkringsbrev.

 Bostadsköp i Spanien är 100 % säkert och tryggt, speciellt om du följer de råd du får av en mäklarfirma som Medland. Vi rekommenderar att alltid anlita en oberoende juridisk rådgivare för att kontrollera och säkerställa hela processen. Glöm inte att tusentals kunder före dig har tagit detta steg och de är fullt nöjda med resultatet.

1.- KAN JAG FÅ BOLÅN I SPANIEN?

Både spanska och utländska banker är villiga att finansiera bostadsköp i Spanien. Villkoren för att få ett lån är väl preciserade:

Skulden får inte överstiga 30 % - 40 % i förhållande till nettoinkomsterna. Detta innebär att summan av det nya lånets skuldkvot plus de övriga lånen som kunden har i sitt ursprungsland får inte överstiga 30 % eller 40 % av månadsinkomsten.

Hypotekslånet får inte överstiga 70 % av det lägsta av taxeringsvärdet eller köpeskillingen.

Åldern för den yngsta av lånesökanden (om de är merän en) läggs till maximala löptiden för hypotekslånet och får inte överstiga 75 år.

2.- VILKEN TYP AV RÄNTA KOMMER JAG ATT BETALA?

Det vanliga är att bolånet är knutet till referensräntan EURIBOR som, beroende på banken, rör sig mellan 1,5% och 3%. Den rör på sig enligt EURIBORNS fluktuationer när den revideras. Det börjar att bli allt vanligare att ta bolån med fast ränta som brukar ligga omkring 3%. På så sätt vet du hur mycket du ska betala varje månad och undviker de överraskningar man kan få när räntan rör på sig.

3.- HUR MYCKET KAN JAG FINANSIERA MED LÅN?

Trots att du av banken kan få ett lån upp till 70 % av köpeskillingen, är det att rekommendera att ha åtminstone hälften av summan av bostadens nettopris tillgängligt som eget kapital. Detta med anledning av att i samband med bostadsköp tillkommer en del tilläggskostnader och avgifter som tillsammans uppgår till ca 14 %. Dessutom ska man även ha en budget för att inreda och utrusta bostaden.

Om du har tillgång till hälften av vad bostaden som du vill köpa kostar, finns det många bra bolån att välja mellan. Om detta inte är fallet, är det bättre att finansiera köpet med ett lån i hemlandet.

1.- BEHÖVER JAG ANLITA EN MÄKLARFIRMA?

Det är absolut inte nödvändigt, men man brukar rekommendera att vända sig till en mäklarfirma som hjälper till med att hitta drömbostaden. En bra mäklarfirma kan rekommendera de bästa byggherrarna och göra en oberoende bedömning av var och en av dem.

Att anlita en mäklarfirma med erfarenhet och som känner väl till den typen av bostad som du vill köpa, är en garanti för att hela köpprocessen kommer att gå framåt smidigt. I slutändan sparar du både in på tid och pengar. Utifrån dina önskemål och krav kan en mäklarfirma snabbt göra ett urval av bostäder som du kan besöka och på så sätt undviker du att titta på något som inte uppfyller dina kvalitetskrav eller byggherrar som inte är pålitliga.

2.- 7 ANLEDNINGAR TILL VARFÖR DU BÖR ANLITA EN MÄKLARFIRMA.

Här får du 7 bra anledningar till varför du ska anlita en mäklarfirma:

1.       Spara tid och pengar: En bra mäklarfirma gör ett urval på basis av dina villkor och önskemål. På så sätt slipper du ägna flera veckor åt att besöka olika platser och nyproduktioner. Tid är pengar.

2.       Större säkerhet: Mäklaren är specialist på rådande regelsystem och känner samtidigt väl till alla nyproduktioner. Du undviker att stöta på problem, oavsett om det gäller att ta fram rätt handling eller granska byggkvalitén.

3.       Kännedom om områdena: Mäklarfirman ger dig råd om vilket som är det bästa området utifrån dina önskemål och behov (närheten till serviceanläggningar, sjukhus, kollektiv trafik, etc.). En bra mäklare hjälper dig att välja det område som passar dig bäst.

4.       Mäklarens erfarenhet: Specialist med många års erfarenhet som kan ge goda råd om eventuella förändringar eller förbättringar av din bostad, idéer om dekoration eller belysning eller till och med om trädgårdsarbete. De har även kontakt med personer eller företag som kan åta sig att sköta din trädgård, pool, städning, etc.

5.       Ekonomi: Att anlita en mäklarfirma utgör ingen extra kostnad för kunden då det är byggherren eller ägaren som betalar avgiften. Priserna är de samma om du köper genom mäklare och mäklaren kan dessutom alltid förhandla till din fördel eftersom denne även har andra kunder.

6.       Inga språkhinder: Även om de flesta byggherrar har engelsktalande personal är det i många fall inte tillräckligt för en löpande kommunikation och missförstånd kan alltid uppstå. Ett sätt att undgå detta är att anlita en mäklarfirma med personal som pratar samma språk som du.

7.       Service efter köp: mäklararen övervakar hela byggprocessen och granskar bostaden innan du får nycklarna. Mäklarens ser samtidigt till att bostaden är i perfekt skick vilket gör att du sparar in tid och slipper onödiga resor.

3.- HUR KÄNNER MAN IGEN EN BRA MÄKLARFIRMA?

Mäklarfirmans uppdrag är att hjälpa dig att hitta din drömbostad. En bra mäklarfirma kan ge utomordentlig service, och för din egen skull kan du försäkra dig om att de uppfyller följande krav:

  • Specialist på den typ av bostad som du vill köpa (nyproduktion, begagnad bostad, hus på landet, etc.)
  • Snyggt presenterade objekt med beskrivande bilder och videofilmer
  • Svarar snabbt på dina frågor, lyhörd för dina behov och önskemål och erbjuder objekt som håller sig till dessa.
  • Strukturerat upplägg av nyproduktioner, visningar av bostäder ledda av experter i olika intressanta områden.
  • Bra service efter köpet genom att övervaka hela byggprocessen fram till överlämnande, engagerad personal som samordnar både byggföretaget och den juridiska rådgivaren för att uppnå ett bra resultat.
  • Väletablerad i området där du vill köpa bostaden och bra förhållanden till lokala byggherrar. Du kan då försäkra dig om att få bästa möjliga service skyddad från växlingar på marknaden.
1.- VAD ÄR EN INSPEKTIONSRESA?

Inspektionsresa är det bästa sättet för att hitta din drömbostad. Du tar till vara på tiden effektivt och då du hela tiden ledsagas av en specialist visar man dig endast de objekt som uppfyller dina behov. Du vinner tid och får svar på dina frågor på en gång.

En inspektionsresa brukar vara 3-4 dagar. Mäklarfirman åtar sig att lägga upp ett effektivt program och ser till att köpprocessen både blir enkel och framgångsrik.

I en inspektionsresa ingår det mest nödvändiga: upphämtning på flygplats och transfer till hotell, personlig intervju, visning av nyproduktion och besök på utvalda områden, rådgivning om de mest fördelaktiga alternativen och träffa juridisk rådgivare.

Medland står för, under vissa förutsättningar, för några av kostnaderna som t e x boende på fyrstjärnigt hotell, vissa måltider och transfer till flygplatsen.

2.- VILLKOR FÖR MEDLANDS INSPEKTIONSRESOR

En inspektionsresa med Medland är en investering av tid och pengar för alla berörda parter. Vår mäklarfirma står för 3 nätter på fyrstjärnigt hotell och för en specialist som ägnar sin tid åt dig som kund. Detta innebär att vi endast erbjuder denna service till potentiella kunder som uppfyller följande villkor:

·         Köpvilliga kunder som tar ett beslut under resans gång om de hittar det de letar efter. Detta innebär att man betalar en deposition på mellan 5 000 och 10 000 EUR, beroende på objekten man är intresserad av, för att försäkra sig om att objektet tas bort för försäljning från marknaden samt ett tillkommande belopp på

·         30 %-50 % för att betala första månadsavgiften efter köpet.

·         Alla berörda parter ska vara med under resan.

·         Finansieringen klar. Om du behöver finansiera ditt bostadsköp bör du innan resan ha detta avklarat med din bank i landet du är bosatt eller med Medland i det fall du ska låna pengar i Spanien.

·         Du binder upp dig att endast besöka Medlands objekt under inspektionsresan.

·         Reell inköpsbudget för att rådgivaren ska kunna visa flera objekt under resan och inte bara två eller tre objekt.

·         Preferens för moderna bostäder och nyproduktion. Medlands är specialist på denna typ av bostäder och det vore inte meningsfullt för dig som kund att anlita oss som mäklarfirma om du vill köpa en begagnad bostad.

Har du fortfarande frågor? Kontakta oss.

(Det här fältet är felaktigt)

Dina uppgifter har skickats FRAMGÅNGSRIKT

Ett fel har uppstått. Vänligen försök igen senare

  +46 08 42550127   Chat
ANVÄNDNING AV COOKIES
Vi använder våra egna och tredjeparts så kallade cookies för att förbättra din upplevelse och våra tjänster, såväl som att visa dig, från vår hemsida eller från tredje part, reklam baserat på analysen av dina surfvanor. Om du surfar vidare kommer du att godkänna att du accepterar användningen. Du kan få mer information i vår Cookie Policy.